Privacyverklaring


Welkom!

Wij vinden de privacy van jouw persoonsgegevens belangrijk!

Daarom volgen wij de regels die hiervoor van toepassing zijn en willen wij in dit document duidelijk en transparant weergeven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wat is dat nu juist: persoonsgegevens verwerken?
Met persoonsgegevens bedoeld men alle informatie die hoort bij een natuurlijke persoon (zoals jij en ik): je naam en voornaam, je adres, je beroep, je seksuele geaardheid, religie, telefoon en gsm nummer, enz.

Met verwerken bedoeld men het verzamelen, opslaan, gebruiken …van deze persoonsgegevens.

Wij verwerken in onze vereniging dus een aantal persoonsgegevens. Dat doen we niet zomaar. Wij gebruiken ze voor de goede werking en uitbouw van onze vereniging.

Hoe kan je ons contacteren?
Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Schaakkring Benelux Paal, feitelijke vereniging.
Radio Benelux
Deurnestraat 3
3583 Paal
kenneth.vansichen@telenet.be

Wist je dat deze privacyverklaring regelmatig wordt bijgewerkt en geraadpleegd kan worden via onze
website

Welke persoonsgegevens verwerken wij, en wat is de rechtsgrond en hoe gaan we daarmee om?

Naam – Voornaam – Geboortedatum – Adres – E-mail – Telefoonnummer – GSM – Stamnummer KBSB – Elo KBSB – Elo Fide

Persoonsgegevens worden verwerkt door onze vereniging van de leden en de deelnemers aan onze activiteiten, De rechtsgrond bestaat uit toestemming (door deel te nemen aan de club aanvaard u dat we deze verwerken).

Welke persoonsgegevens?
Uw naam, adres, E-mailadres, telefoonnummer, GSM, geboortedatum, uw aansluitingsnummer bij de K.B.S.B. uitslagen gespeelde partijen.

Waar worden ze bewaard?
Op de computer van de secretaris.

Hoelang worden ze bewaard?
Tot de verwerking ervan (uitslag competitie), tot maximaal 1 jaar nadat u de club verlaat.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
De bestuurders van de Schaakkring Benelux Paal, alle leden.

Worden de persoonsgegevens beschermd of beveiligd?
Documenten met persoonsgegevens zijn voorzien van een paswoord.

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?
Ledenadministratie
verzekering
informeren (uitnodigingen, uitslagen enz)
Boekhouding
Wettelijke verplichtingen

Worden de persoonsgegevens doorgegeven?
Voor hen die wensen deel te nemen aan de wedstrijden ingericht door de Schaakliga Limburg of de K.B.S.B. worden de gegevens doorgegeven aan deze (voor de K.B.S.B. gebeurt dit via de Schaakliga Limburg),
Aan de verzekeraar.
Let op! In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvind op basis van uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (wat zo
is in onze club), heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan
de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan. Ben je in dat geval? Neem dan contact op
met ons.


Wat als er iets misloopt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De regels rond GDPR legt op dat bij een ernstige inbreuk op de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen dit binnen de 72 uur aan alle betrokkenen moet worden gemeld. Die maatregel is van toepassing wanneer er een groot risico is voor de veiligheid en vrijheid van de betrokkenen. Daarnaast zal er ook aangifte gedaan worden bij de bevoegde autoriteit gegevensbescherming volgens de daarvoor voorziene wettelijke procedures.
Tenslotte stellen we dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiliging beleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Kunnen jouw persoonsgegevens overgemaakt worden aan derden?
indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met derde partijen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Daarbuiten kunne wij persoonsgegevens delen met derde indien betrokkene daarvoor toestemming
heeft verleend. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische ruimte, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt ten allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens, en je kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij aan u vragen om je te legitimeren, voordat wij aan voldoen aan het verzoek.

Hoe wordt er omgegaan met beeldmateriaal?
De vereniging springt zorgvuldig om met foto’s en video’s.

Voor het maken en gebruiken van beelden vraagt de vereniging toestemming. Die kan expliciet zijn (door het ondertekenen van een document) of impliciet (bv: door het poseren voor een foto). Daarnaast bestaan er uitzondering waarvoor geen toestemming vereist is (bv: groepsfoto).

De vereniging kan op evenementen , activiteiten enz. van de vereniging ook foto’s en video’s maken. Dit wordt dan duidelijk geafficheerd op de activiteit. Deze beelden kunnen dan gebruikt worden voor de website, promomateriaal of het archief. Door deel te nemen aan deze activiteiten geeft men impliciet toestemming om niet geposeerde, spontane foto’s te maken en te gebruiken.

Iedereen die (ook achteraf) een probleem heeft met het maken of het gebruik van een foto kan eenvoudig contact opnemen met de vereniging.

Waar kan je terecht met klachten?
Je kan onze vereniging bij klachten altijd contacteren, de contactgegevens staan in deze privacyverklaring. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. (Drukpersstraat 35,1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – contact@apd-gba.be)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *